Peter Staríček (*1981) sa narodil vo Svidníku. Takmer 25 rokov prežil v Bardejove, ďalších 10 rokov žil a pracoval v Žiline a od r. 2015 pôsobí v Bratislave. Vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a odbor taliansky jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ako externý dramaturg pre literatúru a moderátor literárnych programov spolupracoval s klubom Stanica – Záriečie v Žiline (www.stanica.sk). Venuje sa advokátskej praxi a vo voľnom čase o. i. písaniu poézie a jej prekladaniu (z talianskeho a anglického jazyka), príležitostne aj lit. kritike, publicistike a tvorbe piesňových textov.

V r. 2009 vydal debutovú zbierku básní "Chodec" (vydavateľstvo DALi, Košice).

V r. 2011 v kooperácii s umeleckou dizajnérkou Kateřinou Kubánkovou prispel svojimi textami k vzniku knižky "Zatúlané bodky", ktorá je určená pre zrakovo postihnuté deti.

Počas štúdia talianskeho jazyka a kultúry sa v záverečných prácach zameriaval na tvorbu talianskeho básnika Dina Campanu.

Ďalšia publikačná činnosť:

SK: Revue aktuálnej kultúry (RAK), Slovenské pohľady, Dotyky, Let, Enter, Slovenský rozhlas

CZ: Psí víno, Zrcadlení/Zrkadlenie

PL: Poezja dzisiaj

zborníky, antológie

Preklady: francúzština, poľština, angličtina

Jeho tvorba bola ocenená na viacerých literárnych súťažiach na Slovensku i v Čechách (je o. i. laureátom Wolkrovej Polianky, Lit. Zvolena a Lit. Senice Ladislava Novomeského).